Efekty już po miesiącu

Efekty już po miesiącu

Po incydencie neurologicznym najistotniejszy jest czas. Komórki ośrodkowego układu nerwowego, zależnie czy chory przeszedł udar niedokrwienny czy krwotoczny, ulegają niedotlenieniu lub podrażnieniu i ściśnięciu. Naturalną konsekwencją niedotlenienia jest ich obumieranie. Całe szczęście organizm został wyposażony w mechanizmy ratujące uszkodzony układ nerwowy. U osób starszych, niejednokrotnie, szybko zaczyna działać krążenie oboczne i zasilać z innych naczyń krwionośnych niedotlenioną część mózgu. W przypadku udaru krwotocznego neurony podlegają drażniącemu wpływowi wynaczynionej krwi i ściskaniu w wyniku powstania obrzęku mózgu. Po wchłonięciu się krwiaka znaczna część tych komórek wraca do swojej funkcji. To jednak i tak trwa tygodnie, dlatego tak ważne jest wdrożenie fizjoterapii jak najwcześniej ażeby nie doprowadzić do patologicznej KOMPENSACJI. Na tym etapie konieczne jest stymulowanie niedowładnej kończyny górnej i przywracanie choremu uwagi poświęcanej tej kończynie. Czy kiedykolwiek przyleżeliście sobie Państwo rękę we śnie? Była ciężka, bolącą, bez czucia pozycji i ułożenia i świadomości ruchu. Proszę sobie wyobrazić, że taka sytuacja trwa kilka dni…. Z ręki nie płyną żadne bodźce czuciowe więc po czasie przestajemy się nią interesować. Jej w układzie nerwowym jakby nie ma. I od razu mózg się przebudowuje bo plastyczność układu nerwowego działa stale. Mózg stale adoptuje się do bodźców.

Aby sterować tymi zmianami, minimalizować dodatkowy niekorzystny wpływ na układ nerwowy nieużywania i nieuwagi kończyny górnej można używać Neurowatch. Zastosowanie naszego urządzenia pozwala zastąpić bodźce naturalnie płynące z kończyny górnej. Chory kontrolując działające urządzenie jest w stałym kontakcie z niedowładną kończyną i stroną ciała. I ten stały kontakt nie pozwala aby zaszły negatywne, redukcyjne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. Dlatego w naszym studium przypadku udało się pacjentce uzyskać rezultaty już po miesiącu używania Neurowatch. Planowane badanie kliniczne pozwoli zmierzyć i opisać zmiany zachodzące w OUN dzięki użyciu Neurowatch na poziomie tkani i funkcji.